נשמח לקבל מכם תגובות, הערות, וכדומה
אם יש ברשותכם תמונות או כל חומר שהוא על ועם חסידה שלחו אותו אלינו בדואר אלקטרוני הנ"ל

amirreti@yahoo.com

תודה ולהתראות

משפחת רטי